αποθεώνομαι


αποθεώνομαι
αποθεώνομαι, αποθεώθηκα, αποθεωμένος βλ. πίν. 4

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.